on Apr 21st, 2012Lekt. dr. Robertas Stunžinas

DISERTACIJA

Statybos liaudies terminai. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2011. p. 159.

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

1. Sudurtiniai elektrotechnikos terminijos būdvardžiai // Terminologija 11, Vilnius, LKI l-kla, 2004, p. 52–69.

2. Statybos terminijos sinonimija // Terminologija 12, Vilnius, LKI l-kla, 2005, p. 7–26.

3. Lietuviški metaforiniai statybos terminai // Terminologija 13, Vilnius, LKI l-kla, 2006, p. 62–75.

4. 1910–1937 m. lietuviškoji statybos terminija (iš turimų išteklių) // Terminologija 14, Vilnius, LKI l-kla, 2007, p. 125–134.

5. Variantiniai statybos liaudies terminai Lietuvių kalbos žodyne // Terminologija 15, Vilnius, LKI l-kla, 2008, p. 111–131.

6. Daugiareikšmiai ir homoniminiai statybos liaudies terminai // Terminologija 16, Vilnius, LKI-kla, 2009, p. 68–92.

7. Statybos liaudies ir mokslo terminijos bendrybės ir skirtybės // Terminologija 17, Vilnius, LKI-kla, 2010, p. 42–53.

8. Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių liaudies terminijos sinonimija // Terminologija 17, Vilnius, LKI-kla, 2010, p. 130–143.

9. Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių rūšiniai liaudies terminai // Terminologija 18, Vilnius, LKI-kla, 2011, p. 142–153.

KITI STRAIPSNIAI

1. Tarptautinė terminologijos vasaros mokykla 2005 Terminologijos tvarkyba: teorija, praktika ir taikymas // Terminologija 12, Vilnius, LKI l-kla, 2005, p. 178–180.

2. Mokslinis seminaras Terminų norminimas ir tvarkyba // Terminologija 12, Vilnius, LKI l-kla, 2005, p. 176–177.

3. Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga // Terminologija 13, Vilnius, LKI l-kla, 2006, p. 213–217.

4. Kvalifikaciniai kursai Baltijos šalių jaunųjų terminologų vasaros kvalifikacinė mokykla // Terminologija 13, Vilnius, LKI l-kla, 2006, p. 236–238.

5. Tarptautinė mokslinė konferencija Leksikologija ir terminologija: Teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms // Terminologija 15, Vilnius, LKI l-kla, 2008, p. 251–254.

PRANEŠIMAI IR PRANEŠIMŲ TEZĖS

1. 1910–1937 m. lietuviškoji statybos terminija // Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo (1908–1975) 100-osioms gimimo metinėms: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2008. P. 51.

2. Lauryno Ivinskio kalendorių statybos terminai // Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: nacionalinės ir mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2010. P. 22.

3. Trižodžių sudėtinių elektrotechnikos terminų struktūra ir semantika // Specialybės kalba: sakinys ir tekstas. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2010 gruodžio 10 d.

4. Liaudies ir mokslo terminija: bendrybės ir skirtybės // Šiuolaikinio pasaulio dinamikos iššūkiai humanitariniams mokslams. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2010 gruodžio 2 d.

on Nov 5th, 2007Pirmasis įrašas.